Rozmiar: 15909 bajtów

- 132 -

[1341-1376], 3 V (in die inventionis sancte Crucis), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus Wratislaviensis) zawiadamia Piotra (Petrus), że uwolnił z płatności [Katarzynę] wdowę po Stefanie z Muschczin w Lipowej (Stephani de Muschczin in Lypow).

Or., łac., pap.
Brak pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 15
Reg.: CDS 36, nr 18
Uw.: Dokument silnie uszkodzony, ledwo czytelny


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów