Rozmiar: 15909 bajtów

- 133 -

[1341-1376], (feria tertia infra festum Pasce), Wrocław (Wratislavie)

Przecław biskup wrocławski (Preclaus episcopus Wratislaviensis) poleca rajcom nyskim (consules Nysensis) przyjąć ugodę proponowaną przez Janusza Rymbabę (Janussius dictus Rzimbaba).

Or. łac., pap. 293 x 80
Ślad po pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 16
Reg.: CDS 36, nr 19


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów