Rozmiar: 15909 bajtów

- 60 -

1350, 17 IX (XV Kalendas Octobris), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że bracia Jenlin i Mikołaj z Radzikowic (Jenlinus et Nicolaus de Stephansdorph), synowie Wiercisza (Werczusso) i ich macocha Paulina wraz z synem Marcinem (Martinus) oraz córkami Alką (Alka) i Małgorzatą (Margaretha) sprzedali swoją część sołectwa w Radzikowicach wraz z 1,5 łana ziemi zwanej obirzschar, połową karczmy i 3 ogrodami mieszczaninowi nyskiemu Krystianowi z Tyńca (Cristanus de Tincz).

Świadkowie: Jan dziekan (Johannes decanus), Jan (Johannes) de Donyn - kanonicy wrocławscy, Mikołaj z Lwówka prokurator nyski (Nicolaus Lemberg procurator Nysensis), Jaracz z Pogorzeli rycerz (Jaratius de Pogorella miles), Jan z Lesia starosta nyski (Johannes de Waldow capitaneus Nysensis), Wroczek marszałek (Wrotzco marsalcus), Stanisław notariusz (Stanislaus notarius).

Or. łac., perg. 307 x 161 + 54
Na czerwono-granatowym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna (nadłamana)
APOpole, Am Nysa, nr 18
Reg.: CDS 36, nr 22; Rśl. 2, nr 350
Uw.: Na odwrocie zapis, że sołectwo w Radzikowicach (Steffansdorf) należy obecnie do Piotra Baracza (ad Petrum Baraci)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów