Rozmiar: 15909 bajtów

- 61 -

1351, 4 III (IIII Nonas Marcii), Nysa (Nyse)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że mieszczanin nyski Piotr (Petrus) Fulschussil sprzedał Meczce (Meczka) wdowie po Janie Opolerze z Nysy (Johannes Opoler de Nyse) 3/4 i 2,5 pręta roli koło Nysy przy górze zwanej Zanthberg.

Świadkowie: Jan z Lesia starosta (Johanne de Waldow capitaneus), Mikołaj wójt nyski (Nicolaus advocatus Nysensis), Hanold z Jaszowa (Hanoldus de Syffridivilla), Friczek Clodobok, Franczelin syn wójta nyskiego (Franczelinus filius advocatus Nysensis), Andrzej Przechod młodszy (Andreas iunior Priechod) i Konrad prepozyt kolegiaty św. Idziego we Wrocławiu, protonotariusz biskupi (Conradus prepositus Sancti Egidii Wratislaviensis, noster prothonotarius).

Or. łac., perg. 321 x 153 + 36
Urwany pasek, brak pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 19
Reg.: CDS 36, nr 23; Rśl. 2, nr 431


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów