Rozmiar: 15909 bajtów

- 62 -

1351, 17 III (in die sancte Gerdrudis), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Jan (Johannes) Scharfenberg i Kunco (Cuncze) Byschofshem, syn rycerza Reynarda (Reynardus miles) zrezygnowali na rzecz miasta ze wszystkich praw do lasu, położonego między biskupimi wsiami Jutrocice Dolne (Jutricz) i Mańkowice (Mangaldivilla) za 25 grzywien.

Świadkowie: Jan (Johannes) de Donin kanonik wrocławski (canonicus Wratislaviensis), Rudger z Haugwitz młodszy, rycerz (Rudgerus miles iunior de Hugwicz), Jan z Pogorzeli (Johannes de Pogrella), Wroczek marszałek (Wroczco marsalcus), Jan z Lesia starosta ziemi nyskiej (Johanne de Waldow capitaneus terre Nysensis), Friczek (Friczco) Bankal i Konrad prepozyt kolegiaty św. Idziego we Wrocławiu, protonotariusz biskupi (Conradus prepositus sancti Egidii Wratislaviensis, prothonotarius noster).

Or. łac., perg. 280 x 126 + 38
Na pasku perg. pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 20
Ed. Kastner A.. Fuenf Urkunden..., s. 16, 1869, s. 118
Reg.: CDS 36, nr 24; Rśl. 2, nr 436 (bez listy świadków)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów