Rozmiar: 15909 bajtów

- 63 -

1352, 20 VIII (feria secunda proxima post Assumpcionem
beate Virginis Marie), Nysa (Nyse)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Peczko Wygelheym sprzedał dochody z sołectwa w ¦więtowie Polskim (Polonicalis Swetouia) Formozie wdowie po Pelczku (Formosa relicta ±uondam Pelczconis) i jej spadkobiercom.

¦wiadkowie: Rambold Stosz (Ranvoldus Stosch), Janusz z Pogorzeli (Janussius de Pogrella), Jan z Lesia starosta nyski (Johannes de Waldow capitaneus Nysensis), Mikołaj (Nicolaus) Lessoth, Niczek z Nowaków (Nyczko de Novak), Jakusz (Jacussius) Styborii, Jakub protonotariusz biskupi (Jacobus prothonotarius curie nostre).

Or. łac., perg. 361 x 168 + 40
Na czerwono-zielonym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna (nieznacznie uszkodzona)
APOpole, Am Nysa, nr 21
Reg.: CDS 36, nr 25: R¶l. 2, nr 741


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów