Rozmiar: 15909 bajtów

- 66 -

1353, 9 XI (proxima sabbato post diem Animarum), Branná (Goldynstein)

List Henczemanna (Henczemannus) de Luchtinberg starosty Branny (capitaneus in Goldynstein) do wójta, rady i ławników nyskich, w którym starosta przyrzeka mieszkańcom Nysy bezpieczny przejazd przez podległe mu ziemie, które wskutek jego wcześniejszego listu do starosty nyskiego Jana z Lesia (Johannes de Waldow capitaneus) były przez nich omijane.

Or. łac., pap. 291 x 180
Ślady po pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 22
Reg.: CDS 36, nr 26; Rśl. 2, nr 942


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów