Rozmiar: 15909 bajtów

- 67 -

1353

Kazimír, kníže těšínský (Kazimirus dux Theschinensis), daruje Petrovi zvanému Gros (Petrus dictus Gros) les u řeky Bukovce (Bucouecz) pro osídlení, dává mu právo vystavět mlýn a krčmu a zbudovat ševcovskou, masnou, pekařskou a kovářskou lávku, osvobozuje osadníky na dvacet let od všech dávek a stanoví jejich výši po uplynutí lhůty.

Svědkové: Soběslav, knížecí sudí (Sobeslaus iudex curie nostre), Mikuláš, syn Jana krejčího (Nicolaus Johannis Sartoris), Mikuláš, provinciální knížecí sudí ve Skočově (Mixa provincialis iudiex curie nostre in Skoczow), Michal (Michael) Domaslai.

Or. lat., perg. 310 x 190 + 60
Poškoz. pečeť vydavatele, původně přivěšená na nitích, chybí
ZA, AS, inv. č. 605, sign. B V-l
Reg.: LT 1, č. 58


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów