Rozmiar: 15909 bajtów

- 68 -

1354, 26 I (VII Kalendas Februarii), Nysa (Nyse)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) zatwierdza postanowienia ugody między klasztorem franciszkanów za murami Nysy (extra muros Nysenses), reprezentowanym przez gwardiana Jakuba ze Stachau (gwardianus Jacobus de Stachow), a nyską radą miejską w składzie Piotr (Petrus) Puswange, Krystian z Tyńca (Cristanus de Tincz), Piotr (Petrus) Coci, Mikołaj (Nicolaus) Vigil, Jan (Johannes), Jakub (Jacobus), Konat (Cunadus) Drysicmarc, Merklin (Merklinus) Glumpinglow oraz mieszczaninem nyskim Albertem (Albertus) Vigil.

Świadkowie: Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), Jakub (Jacobus) Augustini - kanonicy wrocławscy, Jan z Raciborza pleban nyski (Johannes de Rathibor plebanus Nysensis), Mikołaj z Lwówka pleban w Otmuchowie (Nicolaus de Lemberg plebanus in Othmuchow), Heidenryk Stosz (Heydinricus Sthosche), Jan z Lesia starosta nyski (Johannes de Waldow capitaneus Nysensis), Albert z Zatora notariusz biskupi (Albertus de Zator notarius noster).

Or. łac., perg, 600 x 334 + 45
Na czerwono-zielonym sznurze resztki pieczęci. Ponadto na dokumencie znajduje się znak notarialny Alberta syna Michała z Zatora notariusza publicznego (Albertus Michaelis de Zator clerícus Cracoviensis diocesis et publicus imperiali auctoritate notarius)
APOpole, Am Nysa, nr 23
Ed.: Urkundenbuch der Kustodien, nr 108
Reg.: CDS 36, nr 27; Rśl. 2, nr 988


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów