Rozmiar: 15909 bajtów

- 69 -

1354, 24 XI (VIII Kalendas Decembris), Nysa (Nyse)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Maciek ze Słupic (Maczko de Slupicz) sprzedał Formozie, wdowie po Paszku ze Świętowa Polskiego (Formosa relicta quondam Pasconis de Polonicalis Swetouia) 1/6 karczmy tamże ze wszystkimi prawami i dochodami.

Świadkowie: Hanek Eichelborn (Hanco Eychilburn), Rambold Stosz (Ramwoldus Stosse) - rycerze (milites), Zygard (Zygardus) i Andrzej (Andreas) bracia zwani Przechod (Przyechod), Henryk i Otto zwani z Haugwitz (Henricus et Otto dicti de Hugewicz) i Piotr Mozbek, notariusz biskupi (Petrus Mozbek noster notarius).

Or. łac., perg. 288 x 141 + 38
Na pasku perg. pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 24
Reg.: CDS 36, nr 28; Rśl. 2, nr 1105


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów