Rozmiar: 15909 bajtów

- 70 -

1357, 15 III (Idibus Marcii), Nysa (Nyse)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że brat Sidelmann (Sidelmannus), niegdyś opat a obecnie brat (frater conventualis) klasztoru w Henrykowie (Heynrichow), w imieniu opata henrykowskiego Mikołaja (Nicolaus) i całego konwentu zobowiązał się wobec Szymka (Schimco) i Hanka (Hancho) Advocati starosty nyskiego (capitaneus Nisensis), że zgodnie z testamentem zmarłego Jana, dawnego wójta nyskiego (Johannes olim advocatus Nisensis) z dochodów młyna w Nysie będą rozdzielane biednym rocznie 3 miary pszenicy, 3 miary żyta i 3 świnie.

Świadkowie: Franciszek biskup Cantani (Franciscus episcopus Cantanensis), Mikołaj z Lwówka prokurator nyski (Nicolaus de Lemberg procurator Nisensis) i Albert z Zatora notariusz biskupi (Albertus de Zator notarius noster).

Or. łac., perg. 303 x 159 + 30
Na pasku perg, pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 25
Reg.: CDS 36, nr 29; Rśl. 3, nr 465
Uw.: Cantanus to starożytne biskupstwo na Krecie, później biskupstwo tytularne. Tytułował się w ten sposób biskup pomocniczy wrocławski


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów