Rozmiar: 15909 bajtów

- 71 -

1357, 23 IV (in die beati Georgii martyris), Opava (Oppauie)

Mikuláš [II.], kníže opavský a ratibořský (Nicolaus Oppauie et Rathiborie dux), potvrzuje odkaz zemřelého Hynka z Hlubčic (Heynco de Lubsicz), jímž daroval jisté platy z pozemků u Hlubčic (Lubsicz) své neteři Anně, dceři Alberta řečeného Seklina (Anna filia domini Alberti dicti Seklini), a po její smrti klášteru klarisek v Opavě (claustrum Sancte Katherine in civitate nostra Oppauiensi sororum ordinis beate Clare).

Svědci: Aleš z Fulštejna (Alsico de Fumlsteyn), Skůrek ze Zdounek (Skurczo de Donka), Jindřich (Henricus) Hoberk, Rambold (Ramfoldus), man Hynka z Hlubčic (Heynco de Lubsicz), Vojslav ze Zbyslavic (Woyslay de Sbislouicz), František, protonotář a farář v Hradci (Francziscus plebanus in Grecz prothonotarius noster).

Or. lat., perg. 265 x 155 + 15
Na červené šňůře přivešena poškozená jezdecká pečeť vydavatele se znakovým sekretem na rubu
ZA, Klarisky Opava, inv. č. 4, sign. A 3
Ed.: CDM 9, č. 59, s. 45-46
Reg.: Kopetzky, č. 323. s. 87; Regesta 6, č. 568, s. 318; Šebánek, č. 766, s. 153


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów