Rozmiar: 15909 bajtów

- 73 -

1358, 4 V (des nehesten freitags vor dem heiligen Offart tage),
Praga (zu Prage)

Karol cesarz rzymski i król Czech (Karl romischer keyser und kunig zu Beheim) zaświadcza, że w sporze między jego szwagrem Bolkiem niemodlińskim (Bolko herczog zu Falkemberg) a Przecławem biskupem wrocławskim (Preczlaw byschoff zu Breczlaw), który rozpatrywali: Henryk, biskup lubuski (Heinrich byschoff zu Lubus), Bolko [II] świdnicki (Bolko herczog zu der Sweidnicz), Konrad von Falkenhain (Cunrad von Valkenhayn) i rajcy wrocławscy (Ratmannen zu Breczla) sporne wsie Lipowa (Lyndenwise), Węża (Brokotindorf) i Gryżów (Greysow) zostały przyznane biskupowi.

Świadkowie: Rudolf książę saski marszałek Rzeszy (Rudolf herczog zu Sachsen des heiligen Reichs erczmarschalk), Ernest arcybiskup praski (Arnest erczbischoff zu Prag), Jan biskup ołomuniecki (Johan byschoff zu Olmucz), Jan margrabia morawski, brat cesarza (Johan margraff zu Merhem, unser bruder), Bolko [II] świdnicki, szwagier cesarza (Bolko herczog zu der Sweidnicz, unsir swager), Wacław [I] i Ludwik legnicki (Wenczlaw und Ludweig herczogen zu Lignicz), Konrad [I] oleśnicki (Cunrad herczog zu der Olsen), Jan [I] oświęcimski (Johan herczog zu Vswycyn), Bolko opolski (Bolko herczog zu Opul), Przemysław cieszyński (Przyemyslaw herczog zu Theschin). Dotrzymania wyroku mają dopilnować Heinczke von Schwarzenborn (von Swarczhorn) i Peczek z Gogołowa (Pecze von Guglow).

Or. niem., perg. 447 x 321 + 56
Biały sznur, brak pieczęci
APOpole, Am Nysa. nr 26
Reg.: Ed.: Schulte W., Zwei Urkunden, s. 68-70; Lehns- und Besitzurk. 2, s. 218-219 nr 25; RMB 6, s. 813; CDS 36, nr 31; Rśl. 4, nr 100


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów