Rozmiar: 15909 bajtów

- 74 -

1359, 11 I (sexta feria infra octavas Epiphanie), Opava (Oppauie)

Mikuláš [II,], kníže opavský a ratibořský (Nicolaus Oppauie et Rathiuorie dux), potvrzuje klášteru klarisek v Opavě desátky z jednoho lánu v Hlubčicích (Lubsicz), jež dal klášteru před více než padesáti léty Petr řečený Hrobnický (Petrus dictus Groebniker), měšťan hlubčický, a přidává k tomu další desátky.

Svědkové: rytíř Jindřich Hoberk (Henricus Hoberk miles), Zbyněk z Darkova (Sbinco de Darkav), Jeneč ze Spráneka (Jenczo de Spran), Pertold (Pertoldus) de Csaziw, Bohuslav ze Zbyslavic, hejtman opavského knížectví (Beheslaus de Sbyzlouicz capitaneus terre nostre Oppauie), Slavata z Outěchovic, purkrabí na Hradci (Slabathus de Auczechouicz purgrauius noster in Grecz), František, protonotář a farář na Hradci (Franciscus plebanus in Grecz prothonotarius noster).

Or. lat., perg. 365 x 210 + 55. poškoz.
Na zeleno-červených nitích původně přivěšena jezdecká pečeť vydavatele se znakovým sekretem na rubu. silně po¶koz.
ZA. Klarisky Opava, inv. č. 5, sign. A 4
Ed.: CDM 9, č. 117. s. 90-92
Reg.: Šebánek, č. 785. s. 157; Regesta 7, č. 83, s. 65-66


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów