Rozmiar: 15909 bajtów

- 75 -

1359, 12 IV (II Idus Aprilis), Nysa (Nyse)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Jan (Johannes) Stephani z Głuchołaz (de Ceginhals) sprzedał 1 grzywnę rocznego czynszu ze swoich posiadłości w Bodzanowie (Langindorf) rajcom nyskim (consules Nyse).

Świadkowie: Jan i Jaracz z Pogorzeli (Johannes et Jeraczius de Pogrella) - rycerze (milites), Hanek (Hanco) Advocati starosta nyski (capitaneus terre Nysensis), Andrzej Przechod (Andreas Sprzyechod), Goczo z Kreppendorf (de Crepindorf), Jakusz (Jacuschius) Styborii - wasale (clientes), Jan notariusz biskupi (Johannes curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 392 x 191 + 65
Na pasku perg. pieczęć pontyfikalna biskupa
APOpole, Am Nysa, nr 27
Reg.: CDS 36, nr 32; Rśl. 4, nr 458


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów