Rozmiar: 15909 bajtów

- 136 -

1377, 28 IV (feria tertia antefestum Philippi et Jacobi Apostolorum),
Brzeg (Bregi)

Rada miasta Brzegu (Consules civitatis Bregensis) zaświadcza, że Arnold Rudusz (Arnoldus Rudusch) ofiarował 15 skojców rocznego czynszu na rzecz szpitala trędowatych w Brzegu (Brege) na podstawie oświadczenia wdowy po Arnoldzie, Agnieszki (Agnes) i jej synów Jana (Johannes) i Mikołaja (Nicolaus).

Or. łac., perg. 250 x 130 + 14
Na pasku pergaminowym pieczęć miejska (herbowa)
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 17
Reg.: CDS 9, nr 390
Uw.: Dokument słabo czytelny


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów