Rozmiar: 15909 bajtów

- 76 -

1360, 9 III (feria secunda proxima post dominicam Oculi),
Racibórz (Rathyborie)

Mikołaj [II] ks, opawsko-raciborski (Nicolaus Oppavie et Rathyborie dux), za zgodą syna Jana (Johannes), wymienia z rycerzem Stopaczem (Stoppaco) sołectwo w Studziennej (Studena) na wójtostwo dziedziczne w Pilchowicach (Pilchowicz).

Świadkowie: Henryk Hoberg rycerz (Heynricus Hoberk miles), Jarosław z Drahotuš (Jaroslaus de Drhatius), Marchold krzyżak (Marchwaldus cruciferus), Tomasz (Tomas) Ysoldi i Franciszek protonotariusz książęcy (Franciscus curie nostre protonotarius).

Or. łac., perg. 320x 180 +37
Na czerwonych sznurach dwie szczątkowo zachowane pieczęcie
Rac., Am Racibórz, nr 69
Ed.: Weitzel, s. 77


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów