Rozmiar: 15909 bajtów

- 77 -

1360, 23 VI (in Vorabend des heiligen Johannis des Taufers Christi),
Odry (Odrau)

Albert (Adalbert), biskup ve Zvěřině (Zworin), pán na Šternberku (Herr zu Stinbech), daruje rychtáři z Hynčic (Richter zu Heintzendorf) k výsadám již daným při založení vsi svobodný lán, právo vaření a výčepu piva, malý mlýn, masnou lavici a pekárnu, s právem osadit na svém lánu kováře a ševce a povinnost souzení s výjimkou židů.

Op. něm. (zřejmě překlad z lat.), pap. kol. 1750
ZA, UKS, poř. č. 340


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów