Rozmiar: 15909 bajtów

- 79 -

1361, 14 VI (XVIII Kalendas Julii), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Małgorzata (Margaretha), wdowa po mieszczaninie nyskim Gunderamie (Gunderamus) przekazała następujące czynsze dla ufundowanej przez siebie altarii NMP w kościele św. Jakuba w Nysie: 1 grzywnę z sołectwa i karczmy w Strobicach (Strowicz), kupioną od Szymka (Schimko) Advocati; 1,5 grzywny z połowy browaru przed bramą Nysy (Nysa); 0,5 grzywny w Goświnowicach (Goswinivilla) z dóbr chłopa Henniga (Hennyngus); 2 grzywny z Bodzanowa (Longavilla) z dóbr Franczka (Franczco) Clodobok.

Świadkowie: Mikołaj z Bytomia archidiakon legnicki (Nicolaus de Bythum archidyaconus Legniczensis), Mikołaj z Lwówka prokurator i pleban w Otmuchowie (Nicolaus de Lemberg procurator et plebanus Othmuchoviensis), Piotr z Wodzisławia pleban w Raciborzu, (Petrus de Loslavia plebanus in Rathibor), Eiger pleban (Elgerus plebanus) w Zegrodin, Mikołaj z Zieliny pleban w Starym Lesie (Nicolaus de Zelin plebanus in Waldow), Mikołaj z Poznania notariusz biskupi (Nicolaus de Poznania notarius).

Or. łac., perg. 363 x 213 + 35
Na czerwono-zielonym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna (rekonstruowana)
APOpole, Am Nysa, nr 28
Reg.: CDS 36, nr 34


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów