Rozmiar: 15909 bajtów

- 81 -

1362, 13 III (dominica qua cantatur Reminiscere), Opava (Oppauie)

Mikuláš [II.], kníže opavský a ratibořský (Nicolaus Oppauie et Rathiuorie dux), dává své dceři Anně v klášteře klarisek v Opavě a po její smrti klášteru plat 2 hřivny grošů na mlýně a pozemcích v okolí Opavy.

Svědkové: Marchold, rytíř řádu sv. Jana Jeruzalémského (Marcholdus cruciferus ordinis beati Johannis Jerosolimitani), Jan Wusthube (Johannes Vusthube), Vojslav ze Zbyslavic, hejtman knížectví opavského (Woyslaus de Sbislovicz capitaneus terre nostre Oppauie), Mikuláš Olomoucký (Mixo Olomucensis), Konrád z Pavlovic (Cunradus de Pavlovi.cz), František, protonotář a farář v Hradci (Franciscus plebani in Grecz prothonotarius noster).

Or. lat., perg. 380 x 185 + 50, poškoz.
Na fialovo-červených nitích původně přivěšena poškozená jezdecká pečeť vydavatele se znakovým sekretem na rubu (odtržena)
ZA, Klarisky Opava, inv. č. 6, sign. A 5
Ed.: CDM 9, č. 274, s. 202
Reg.: Šebánek, č. 794, s. 159; Regesta 7, č. 1139, s. 689


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów