Rozmiar: 15909 bajtów

- 84 -

1365, 26 III (feria quarta post dominicam Letare), Opole (Opol)

Władysław i Bolesław ks. opolscy (Wladislaus et Boleslaus duces Opolienses) oraz rajcy miejscy w Opolu (consules Opoliensis civitatis) ustalają, że w przeciągu jednego roku wszyscy właściciele niezabudowanych dotąd placów budowlanych w mieście mają starać się o ich zabudowanie.

Or. łac. perg. 225x125 + 30; dok. lekko uszkodzony
Trzy pieczecie na paskach pergaminowych: pieczęć herbowa ks. Władysława, stan dobry; pieczęć herbowa ks. Bolesława, uszkodzona; pieczęć miasta Opola, stan dobry
APOpole, Am Opola, nr 2
Reg.: Koszyk, s. 96


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów