Rozmiar: 15909 bajtów

- 85 -

1365, 6 V (in die beati Johannis ante portam Latinam), Hradec (Grecz)

Mikuláš [II.], kníže opavský a ratibořský (Nicolaus Oppauie et Rathiborie dux), osvobozuje popluží, které koupil klášter klarisek v Opavě (Oppauia) v Malých Hostících (minor Hossicz) od vdovy po nebožtíku Vilovi (Wilonus), od berně a jiných břemen.

Svědkové: Marchold, rytíř řádu Sv. Jana Jeruzalémského (Marcholdus ordinis Sancti Johannis cum alba cruce), Wusthube (Wustehube), Jindřich z Fulštejna (Henricus de Fulnstein), Pečko (Peczco) Slewicz, Konrád z Pavlovic (Cunradus de Pawilwicz), František, protonotář a farář na Hradci (Franciscus prothonotarius noster plebanus in Grecz).

Or. lat., perg. 290 x 195 + 60, poškoz.
Na červeno-bílých nitích přivěšena jezdecká pečeť vydavatele se znakovým sekretem na rubu
ZA, Klarisky Opava, inv. č. 7, sign. A 6
Ed.: CDM 9, č. 368, s. 274-275
Reg.: Kopetzky, č. 344, s. 93; Šebánek, č. 812, s. 163


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów