Rozmiar: 15909 bajtów

- 86 -

1365, 29 VIII (in die Decollacionis sancti Johannis Baptiste),
Racibórz (Rathibor)

Streczka przeorysza klasztoru św. Ducha w Raciborzu zaświadcza, że siostra Agnieszka córka zmarłego Kunada (Cunadus) Sleussery mieszczanina z Nysy wyznaczyła Witka z Żor (Wytko de Zarow) komtura z Głubczyc (Lubschicz) i Wawrzyńca plebana w Rybniku (Laurentus plebanus in Rybnik) opiekunami swego czynszu 10 grzywien z Brzegu (Brigen).

Or. łac., perg. 270 x 150 + 15
Na pasku perg. pieczęć kościelna
APOpole, cech. m. Brzegu 108, sygn. tymcz. 77
Reg.: CDS 9, nr 253


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów