Rozmiar: 15909 bajtów

- 88 -

1365, Wrocław (Vratislavia)

Marcin opat (Martinus abbas) i konwent klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu ustanawiają pełnomocników tegoż klasztoru w sprawie wyjednania u Bodzanty (Bodzantha) biskupa krakowskiego zamiany dziesięciny ze wsi Kamieniec (Kamenez) na Woźniki (Woschnik) przeznaczonej na rzecz kościoła Św. Małgorzaty pod Bytomiem (prope Bythom).

Świadkowie: Jan z Ziębic przeor (Johannes de Munsterberg prior), Mikołaj z Oleśnicy podprzeor (Nicolaus de Olsna, subprior), Iban opiekun konwentu (Ibanus conventus tutor), Jan z Legnicy kustosz (Johannes de Legnicz custos).

Or. łac., perg. 170 x 170 + 30
Na perg. paskach 2 pieczęcie: opata i druga nieokreślona (zniszczona)
Byt., I/b/16 (dokument znajduje się w parafii NMP w Bytomiu)
Tłum.: Bytom średniowieczny, s. 138-139, nr 141


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów