Rozmiar: 15909 bajtów

- 89 -

1366, 13 I (Idibus Januarii), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) poświadcza przekazanie 10 grzywien rocznego czynszu na rzecz Agnieszki (Agnes), córki Konrada zwanego (Conradus dictus) Sluser mieszczanina nyskiego, siostry zakonnej klasztoru w Raciborzu (Rathibor).

Kopia (XIX w.) łac., pap. 125 x 355
APOpole, Am Brzeg, sygn. tymcz. 1


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów