Rozmiar: 15909 bajtów

- 90 -

1366, 4 III (IV Nonas Marcii), Nysa (Nyse)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) zatwierdza fundację altarii przez mieszczanina nyskiego Ekkeharda (Ekkehardus) i jego żonę Elżbietę (Elizabeth) z uposażeniem w postaci czynszu z 10 łanów w Starym Paczkowie (Antiqua Paczkow) kupionym od Kunegundy (Cungunda) wdowy po Piotrze (Petrus) Eyke i jej synów Piotra (Petrus) i Jana (Johannes). Po śmierci fundatorów prawo patronatu nad altarią przejdzie na Klarę (Clara) bratanicę Elżbiety.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus) Jennsy, Piotr (Petrus) de Cunczindorph notariusz biskupi (curie nostre notarius), Henryk komornik biskupi (Henricus noster camerarius).

Or. łac., perg. 375 x 262 + 60
Na pasku perg. pieczęć pontyfikalna biskupa
APOpole, Am Nysa, nr 30
Reg.: CDS 36, nr 37
Uw.: Na odwrocie dokumentu dopisek z 3 II 1384 (zob. nr 167)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów