Rozmiar: 15909 bajtów

- 91 -

1366, 2 VIII (IIII Nonas Augusti), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Katarzyna (Katherina) wdowa po mieszczaninie nyskim Mikołaju (Nicolaus) Vngirman sprzedała mieszczaninowi nyskiemu Mikołajowi (Nicolaus dictus Stroczil) las w miejscu zwanym Warta koło Wierzbięcic (in custodia que Warthe dicitur prope Oppertivillam).

Świadkowie: Mikołaj z Lwówka prokurator i pleban otmuchowski (Nicolaus de Lemberg procurator et plebanus Othmuchoviensis), Henryk (Henricus) Czamborii marszałek (marschalcus), Bernard z Mroczkowej (Bernhardus de Eckilbrechtisheide), Jan z Niwnicy (Johannes de Nunicz), Henczek z Biskupowa (Henczco de Bisschofswalde), Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania).

Or. łac., perg. 324 x 199 + 50
Na pasku perg. pieczęć pontyfikalna biskupa
APOpole, Am Nysa, nr 31
Reg.: CDS 36, nr 38


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów