Rozmiar: 15909 bajtów

- 92 -

1367, 15 II (feria secunda post diem sancti Valentini), Nysa (Nise)

Ławnicy nyscy (coram scabinis Nisensis): Piotr (Petrus) Sculteti, Marcin (Martinus) Herdani, Jan (Johannes) Gloczman, Heinko (Heinco) Marsilii, Jakub (Jacobus) Pudewek, Niczek (Niczco) Gerneschon i Heineman (Heinemannus) Pysinkreczim, landwójt Jan Kommerow i wójt dziedziczny Jan z Wójcic (Johannes Kommerow provincialis et Johannes de Wuycicz hereditarius advocati) stwierdzają, że Hensel (Hensel) Brenner szewc (sutor) oświadczył, że Piotr (Petrus) Lybusch garbarz (cerdo) poręcza jego czynsz 1/2 grzywny czynszu wobec miasta.

Or. łac., perg. 290 x 95
Na pasku perg. pieczęć ławnicza (uszkodzona)
APOpole, Am Nysy, nr 32
Reg.: CDS 36, nr 39


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów