Rozmiar: 15909 bajtów

- 93 -

1367, 26 II (sexta feria ante Carnisprivium), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) poleca Piotrowi plebanowi w Grodkowie (Petrus plebanus in Grotkow) przekazać dominikanom z Lewina Brzeskiego (in Lewin) małdrat żyta i 3 miary pszenicy.

Or. łac., pap. 301 x 95
Ślad po dwóch pieczęciach
APOpole, Am Nysa, nr 33
Reg.: CDS 36, nr 40


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów