Rozmiar: 15909 bajtów

- 94 -

1367, 16 VII (an dem nestin tage noch der teylunge der heyligin Cwelfbotin),
Opava (Troppau)

Zbyněk z Tvorkova (Sbynco von Turkau) a Kuneš z Pavlovic (Cunot von Paulowicz) odmítají své údajné svědectví na listině týkající se opavského špitálu.

Or., něm., perg. 250 x 135 + 25
Na perg. proužcích přivěšeny dvě pečeti vydavatelů
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 190, sign. 11/2
Reg.: Kopetzky, č. 350, s. 94-95; Kürschner (1885), s. 7


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów