Rozmiar: 15909 bajtów

- 97 -

1368, 15 I (sabatho ante diem sante Agnetis Virginis), Brzeg (Brege)

Ludwik [I] ks. śląski i pan brzeski (Ludwicus dux Silesie et dominus Bregensis) poświadcza, że Heinczke (Heyntzko), syn jego nadwornego sędziego sprzedał za zgodą swej żony Gertrudy (Gertruda) swój majątek dziedziczny Mała Lubsza (Parvum Lubsch) radzie miasta Brzegu. Sprzedaż tę książę zatwierdza i zgadza się na połączenie Małej Lubszy ze Starą Lubszą (Antiquum Lubsch).

Świadkowie: Schenk z Kruszyny (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulz (Fredericus de Schulcz), Heiman Poduszka (Heymanus Poduscha), Teodoryk (Theodoricus) de Reden, Henryk z Dzwonowa (Henricus de Scheindorf), Peczek (Pedzczo) de Czindal, Jan notariusz książęcy (Johannes noster notarius).

Or. łac., perg. 302 x 264 + 30
Na zielonym sznurku pęknięta na pół pieczęć ks. herbowa
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 11
Reg.: CDS 9, nr 273


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów