Rozmiar: 15909 bajtów

- 98 -

1368, 22 I (XI Kalendas Februarii), Nysa (Nise)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Mikołaj (Nicolaus) de Cunczindorf sprzedał Katarzynie wdowie po mieszczaninie nyskim Janie zwanym Stregener (Katherina relicta olim Johannis dicti Stregener) i jej dziedzicom 1 grzywnę czynszu na swoich dobrach w Świętowie Polskim (Polonicalis Swethouia).

Świadkowie: Henryk (Henricus) Czamborii marszałek (marschalcus), Konrad (Conradus) de Borsnicz, Andrzej (Andreas) Przechod - rycerze (milites), Zygart (Segehardus) Belic, Piotr (Petrus) Ledlow, Jan (Johannes) Lybintal, Henryk komornik (Henricus camerarius) - wasale (clientes), Jan pleban w Starym Lesie i notariusz biskupi (Johannes plebanus in Waldow, curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 300 x 203 + 61
Na pasku perg. pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 35
Reg.: CDS 36, nr 42


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów