Rozmiar: 15909 bajtów

- 99 -

1368, 9 II (in die Sancte Appollonie Virginis), Cielmice (Czelnitz)

Jan [I] ks. opawsko-raciborski (Johannes Oppavie et Rathiborie dux) zamienia z Katarzyną żoną Berawa (Catharina uxor Beraw) należącą do niej wieś Leszna (Leszczna) na książęcą wieś Bojszowy (Boysisaw). Zobowiązuje Katarzynę do wystawiania w razie potrzeby jednego konnego kusznika.

Świadkowie: Paszek z Wisły (Pascho de Wisla), Hanek (Hanco) Copacz, Wacław (Wenceslaus) de Rychnau - rycerze (milites), Haszek z Pszczyny burgrabia raciborski (Hasco de Plesna burgravius Rathiboriensis), Wawrzek z Brzęczkowic (Warirzko de Brenczkowicz), Mikołaj z Tyńca pleban w Hradcu protonotariusz (Nicolaus de Tyncz plebanus in Grecz prothonotarius).

Odpis z 1650
Pszcz. Arch. Ks. Pszcz. X-323
Uw.: Pod tą sygnaturą znajdują się także odpisy tego dokumentu z lat późniejszych


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów