Rozmiar: 15909 bajtów

- 100 -

1368, 29 VIII (IIII Kalendas Septembris), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Formoza wdowa po Polczku (Fomosa relicta Polczkonis) wraz z synami Peczkiem (Peczko), Jakubem (Jacobus), Januszem (Januschius), Niczkiem (Niczko) i Maćkiem (Maczko) oraz Elżbietą (Elyzabeth) żoną Pęczka i Dorotą (Dorothea) żoną Jakuba przekazała Marcinowi (Martinus) Herdani mieszczaninowi nyskiemu i jego żonie Elżbiecie (Elyzabeth) sołectwo w Świętowie Polskim (Swetow Polonicalis) w zamian za sołectwo w Lipnikach (Lindenow) i 360 grzywien. Marcin Herdani nabył m. in. prawo odkupu łanu należącego do Heinka zwanego z Cunczendorf (Heynko dictus de Cunczendorf) i Maćka (Maczko), pobierania 2/3 czynszu z lasu w Przełęku (Pryland), którego reszta należy do Mikołaja zwanego Wylczin (Nicolaus dictus Wylczin), prawo do młynów na Białej [Głuchołaskiej] (Bela) i prawo połowu ryb od granic Nowego Świętowa (Thewtonicalis Swetow) do Przełęku.

Świadkowie: Jaracz z Pogorzeli (Jeraczius de Pogrella), Andrzej (Andreas) Przechod, Otto z Haugwitz (Otto de Hugwicz) - rycerze (milites), Gunter Poduszka (Guntherus Poduschko), Heinczek z Biskupowa (Heynczko de Bysschofzwalde), Jakub (Jacobus) Stiborii, Jan z Lubomierza (Johannes de Lybintal) i Piotr de Cunczendorf kanonik lubuski, notariusz biskupi (Petrus de Cunczendorf canonicus Lubucensis curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 616 x 467 + 48
Na czerwono-zielonym sznurze pieczęć pontyfikalna biskupa (zrekonstruowana)
APOpole, Am Nysa, nr 36
Reg.: CDS 36, nr 43


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów