Rozmiar: 15909 bajtów

- 102 -

1369, 15 I (feria secunda post Octavas Epyfanie), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) poleca Piotrowi plebanowi w Grodkowie (Petrus plebanus in Grotkow) zwolnić Kunada z Lubszy (Cunadus de Lubuchs) z połowy należnego biskupowi czynszu, a jego teścia Mikołaja (Nicolaus) Cunadi z 3 groszy czynszu.

Or. łac., pap 292 x 96
Na odwrocie resztki pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 37
Reg.: CDS 36, nr 44
Uw.: Część dokumentu oderwana


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów