Rozmiar: 15909 bajtów

- 105 -

1369, 30 XII (III Kalendas Januarii), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Peczek (Peczko) der Claren sprzedał nyskiemu mieszczaninowi Marcinowi (Martinus) Herdani 1 łan w Świętowie Polskim (Polonicalis Swetow) wraz z ogrodem koło góry przy dobrach Piotra (Petrus) Laurencii.

Świadkowie: Jaracz z Pogorzeli (Jaraczius de Pogrella), Andrzej z Przechodu (Andreas de Przechod), Otto z Haugwitz (Otto de Hugewicz) - rycerze (milites), Mikołaj z Lwówka pleban i prokurator w Otmuchowie (Nicolaus de Lemberg plebanus et procurator in Othmuchow), Piotr z Ledlow (Petro de Ledelow), Heinczek z Biskupowa (Heinczko de Byschofswalde) i Mikołaj z Zieliny notariusz biskupi (Nicolaus de Selin curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 371 x 215 + 34
Na czerwonym sznurze pieczęć pontyfikalna biskupa (nieznacznie uszkodzona)
APOpole, Am Nysa, nr 39
Reg.: CDS 36, nr 46


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów