Rozmiar: 15909 bajtów

- 106 -

1370, 9 II (V Idus Februarii), Otmuchów (Otmuchov)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), na prośbę Jana zwanego (Johannes dictus) Newkirche burmistrza (preconsul) miasta Raciborza i Jana z Bohumina (Johannes de Oderberg) notariusza miejskiego, zatwierdza i transumuje dokument Jana [I] ks. opawsko-raciborskiego z 12 XI 1368 w sprawie zapisu 11 grzywien czynszu na rzecz tamtejszego klasztoru dominikanek.

Świadkowie: magister Bertold kanonik raciborski (Bertoldus canonicus Ratiboriensis), Tomasz z Ledlow prepozyt kolegiaty św. Idziego we Wrocławiu (Tomas de Ledlow prepositus sancti Egidii Wratislaviensis), Jan z Tyńca pleban w Sobótce (Johannes de Thincz in Czobotha plebanus), Mikołaj pleban w Wiązowie (Nicolaus in Wansovia plebanus), Otto z Haugwitz rycerz (Otto de Hugwicz miles), bracia Henryk i Piotr z Ledlow (Henricus et Petrus fratres de Ledlow), Jan pleban w Starym Lesie notariusz biskupi (Johannes plebanus in Waldow notarius curie nostre).

Or. łac., perg. 470 x 335 + 50
Na zielono-czerwonym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna, lekko uszkodzona
Rac., Am Racibórz, nr 6


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów