Rozmiar: 15909 bajtów

- 131 -

[1372-1376] (feria V post Quasimodogeniti), Otmuchów (Othmuchow)

[Przecław z Pogorzeli] biskup wrocławski (episcopus Wratislaviensis) zawiadamia swego prokuratura grodkowskiego Piotra Mozeboka (Petrus Mozebok procurator noster Grotkoviensis), że na prośbę księcia cieszyńskiego [Siemowita] (dux Teschinensis), wybranego przeorem joannitów, zezwolił, aby komtur z Zawadna (in Lichtenberg) pobierał dziesięciny w Gałązczycach (Gerhardistorf).

Or. łac., pap. 284 x 142
Resztki pieczęci na odwrocie
APOpole, Am Nysa, nr 14
Reg.: CDS 36, nr 17


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów