Rozmiar: 15909 bajtów

- 107 -

1372, 21 IV (XI Kalendas Maii), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Albert z Ledlow pleban w Prusinowicach (Albertus de Ledlow rector ecclesie parrochialis in Waltdorf) wykonawca testamentu zmarłego mieszczanina nyskiego Szymona zwanego in Rubeto (Symon dictus in Rubeto), który wystawił notariusz publiczny Henryk Sculteti (Henricus Sculteti publicus auctoritate imperiali notarius), kupił 6 grzywien czynszu na rzecz altarii w kościele św. Jana na Starym Mieście w Nysie (in ecclesia parrochiali sancti Johannis in Antiqua Civitate Nysensi) z 2 i 3/4 łana mieszczanina nyskiego Jana zwanego Godyn (Johannes dictus Godyn) oraz dóbr Jakuba alias Jekila zwanego Lessot w Lasocicach (Jacobus alias Jekil dictus Lessot in Lessot).

Świadkowie: Jaracz i Jan z Pogorzeli (Jaraczius et Johannes de Pogrella), Andrzej (Andreas) Przechod, Otto z Haugwitz (Otto de Hugewicz) - rycerze (milites), Jakub (Jacobus) Stybor, Jan (Johannes) Kazmir i Piotr (Petrus) Ledlow - wasale (clientes), Jan pleban w Starym Lesie i notariusz biskupi (Johannes plebanus in Waldow et curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 477 x 320 + 62
Na czerwono-zielonym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 40
Reg.: CDS 36, nr 47


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów