Rozmiar: 15909 bajtów

- 108 -

1372, 7 VI (proxima feria secunda post octavas Corporis Christi), Fulnek

Drslav z Kravař, pán na Fulneku (Dyrislaus de Crawar dominus in Fulnek), dává Františkovi, faráři ve Fulneku (Franciscus plebanus noster in Fulnek), 1 hřivnu pražských grošů ročního platu na městě Fulneku, kterou od něho a jeho bratří Voka (Wocko), Beneše (Benesius) a Lacka (Laczko) koupil nebožtík Jan Štětina (Johannes Sczytina).

Svědkové: Mikuláš (Nycolaus) Cholczicz, Beneš z Brandýsa, kastelán na Fulneku (Benessius de Brandis ibidem in Fulnek castellanus), Aleš z Brandýsa (Alschiko de Brandis), Petr, notář (Petrus notarius).

Or. lat., perg 310 x 140 + 10
Pečeti vydavatele a dvou svědků, původně přivěšené na perg. proužcích, chybí
ZA, Augustiniáni Fulnek, inv. č. 5, sign. G 1
Ed.: CDM 10, č. 162, s. 185-186 (op. čes.)
Reg.: Šebánek, č. 858, s. 173


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów