Rozmiar: 15909 bajtów

- 109 -

1372, 19 XI (die sancte Elisabeth), Fulnek

Drslav z Kravař, pán na Fulneku (Dyrslaus de Crawars dominus in Fulnek), prodává Mikuláši Krátkému z Lukavce (Nicolaus Brevi de Lukawetz) rychtu v Děrném (iudicium nostrum in Tyrnavia) s příslušenstvím za 40 hřiven pražských grošů a roční plat 2 hřivny.

Svědkové: Beneš, purkrabí na Fulneku (Benesschius tunc burgkravius in Fulnek), Aleš z Brandýsa (Alscho de Brandis).

On lat., perg. 270 x 170 + 32
Pečeť vydavatele, původně přivěšená na nitích, chybí
ZA, Augustiniáni Fulnek, inv. č. 6, sign. I 4
Ed.: CDM 15, č. 140, s. 118
Reg.: Šebánek, č. 861, s. 174


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów