Rozmiar: 15909 bajtów

- 110 -

1372, 24 XI, (ander mittewochien vor sancte Katherina), Opole (Opeln)

Bolko [III] ks. i pan Opola (Herzog Bolko Herre zu Opeln) kwituje ks. brzeskiego Ludwika (Herzog Ludwig Herre zum Brege) z zapłaty 200 kop i 70 grzywien za Kluczbork (Cruceburg), Byczynę (Byctzin) i Wołczyn (Konstadt).

Or. niem., perg. 270 x 160 + 30; stan dobry
Pieczęć herbowa ks. Bolesława, przywieszona na pasku pergaminowym; pieczęć zniszczona
APOpole, Am Opola, nr 3


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów