Rozmiar: 15909 bajtów

- 111 -

1372, 8 XII (in Conceptionis Beate Virginis), Fulnek

Drslav z Kravař, pán na Fulneku (Dyrslaus de Crawar dominus in Fulnek), prodává Maříkovi z Lukavce (Marzikonus de Lukawecz) rychtu v Bílově (Byelow) s příslušenstvím za 11 hřiven pražských grošů a roční plat 1 hřivny.

Svědkové: Tyczo, bývalý správce fulneckého panství (olim bonorum Fulnek principalis rector), Beneš z Brandýsa, purkrabí na Fulneku (Benesschius de Brandis tunc purgrauius in Fulnek), Aleš z Brandýsa (Alscho de Brandis).

Or. lat., perg. 250 x 145 + 18
Na červených nitích přivěšena poškozená pečeť vydavatele
ZA, Augustiniáni Fulnek, inv. č. 7, sign. I 5
Reg.: Šebánek, č. 864, s. 174


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów