Rozmiar: 15909 bajtów

- 114 -

1373, 16 VIII (in crastino Assumcionis Beate Virginis Gloriose),
Hradec (Grecz)

Jan, kníže opavský a ratibořský (Johannes Oppauie et Rathyborie dux), povoluje zřízení nadace ve výši 10 a půl hřivny pražských grošů opavským měšťanem Rejnčkem (Reynczko) při oltáři sv. Anežky ve farním kostele v Opavě (Oppavie).

Svědkové: Bohuš z Drahotuš (Bohuschius de Drahotusch), Mikuláš z Malenovic (Nicolaus de Malinowicz), Závis, knížecí hofmistr (Sewischius magister curie nostre), Petr, knížecí kaplan a notář (Petrus capellanus noster et notarius).

Or. lat., perg. 400 x 260 + 50
Pečeť vydavatele, původně přivěšená na nitích, chybí
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 119, sign. II/4, XI/3
Inzert v tamtéž uloženém notářském instrumentu Ctibora Ambrožova z Brna z 1466, 12 I
Inzert v listině z 1375 10 I /viz č. 127/
Ed.: Šigut 1, č. 9, s. 24-28
Reg.: Kopetzky, č. 371, s. 100-101; Kürschner (1885), s. 4


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów