Rozmiar: 15909 bajtów

- 118 -

1374, 13 III (feria secunda proxima post dominicam Letare),
Modřice (Modricz)

Jan [ze Středy], biskup olomoucký (Johannes Olomucensis episcopus), potvrzuje inzerovanou listinu z 1374, 26 I /viz č. 117/.

Or. lat., perg. 495 x 280
Pečeť vydavatele, původně přivěšená na perg. proužku, chybí
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 191, sign. II/8
Reg.: Kopetzky, č. 374, s. 102; Šigut 1, č. 11, s. 30-31


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów