Rozmiar: 15909 bajtów

- 119 -

1374, 15 III (XVII Kalendas Aprilis), Otmuchov (Othmuchow)

Předav, biskup vratislavský (Preczlaus episcopus Vratislaviensis), potvrzuje, že Jakub (Jacobus), syn Ondřeje (Andree) de Wylhelmisdorf, prodal 6 a 1/2 masných lávek, 4 a 1/2 pekařských lávek a 2 a 1/2 ševcovských lávek ve Vidnavě (Vydnavia) Mikulášovi (Nicolaus) de Cunczindorf, měšťanu z Nisy (Nise), a jeho manželce Markétě (Margaretha) za 70 hřiven pražských grošů.

Svědkové: rytíři Ondřej (Andreas) Przechod a Ota z Haugwitz (Otto de Hugewicz), mistr Mikuláš (Nicolaus) de Freiberga, biskupský auditor, Petr z Ledlow (Petrus de Ledlow), Jindřich (Henricus), komorník, a Petr (Petr) de Austria, číšník (pincerna), Jan ze Starego Lasu (Johannes de Waldow), biskupský notář.

Or. lat., perg. 390 x 240 + 65
Na nitích přivěšena pečeť vydavatele (odtržena)
SOkA Jeseník, Af Vidnava, inv. č. 1


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów