Rozmiar: 15909 bajtów

- 120 -

1374, 17 III (feria sexta proxima post Letare), Pszczyna (Plesa)

Jan ks. opawsko-raciborski (Johannes Oppavie et Rathiborie dux) potwierdza sprzedaż wsi Krasowy (Cressow) i Wierzbie (Wirsbie) przez Jurka sołtysa w Lędzinach (Jurek scultetus in Lendzin) Wawrzyńcowi wójtowi w Chełmie (Wawrsco advocatus in Chelmicz).

Świadkowie: Budziwojek z Wiechowic (Burzivoyco de Vekowicz), Szczepan z Woszczyc (Tschepan de Woyschicz), Wernek (Wernico) Scheliga, Niczek (Nicco) Sbranio, Urban ze Zgonia (Urbanus de Sgon), Niczek Roszin (Nicco Roschin) i Jan zwany Pause.

Or. łac., perg. 280 x 120 + 20
Na zielonym sznurze pieczęć książęca herbowa
Pszcz, Arch. Ks. Pszcz. II-2


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów