Rozmiar: 15909 bajtów

- 121 -

1374, 18 V (Donnerstag vor Pfingsten), Namysłów (Nambslau)

Tymo (Thume) de Colditz starosta wrocławski (Hauptmann zu Breslau) potwierdza, że Jan Roth z Idzikowic (Hans Roth von lsegisdorf) przekazał 2 grzywny rocznego czynszu z dóbr w Idzikowicach altarii św. Barbary w Namysłowie (Namslau).

Świadkowie: Jan (Hans) Tschambor, Niczek (Nitsche) Tschambor, Jan (Hans) Jeser, Henryk (Heinrich) Osterhild, Hensel Werner, Mikołaj (Niclas) Steinkopf.

Kopia (XVI w.) niem., pap. 315 x 200
APOpole, Am Namysłowa 18, sygn. tymcz. 1


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów