Rozmiar: 15909 bajtów

- 123 -

1374, 15 VI (XVII Kalendas Julii), Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Elżbieta (Elizabeth) wdowa po mieszczaninie nyskim Ekkehardzie (relicta Ekhardi) przekazała prawo patronatu nad ufundowaną przez nią altarią św. Wacława w kościele św. Jakuba (in ecclesia parochiali sancti Jacobi) radzie miejskiej Nysy (consules Nysenses).

Świadkowie: magister Mikołaj z Freiberga (Nicolaus de Freiberg auditor causarum curie nostre), Mikołaj z Zieliny kanonik głogowski i Jan z Lesia kanonik opolski (Nicolaus de Selin Glogoviensis et Johannes de Waldow Opoliensis canonici), Mikołaj z Oławy notariusz biskupi (Nicolaus de Olavia curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 296 x 170 + 44
Na czerwono-granatowym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 44
Reg.: CDS 36, nr 51


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów