Rozmiar: 15909 bajtów

- 124 -

1374, 21 IX (die sancti Mathei Apostoli et Evangelistae),
Opava (Oppavie)

Albrecht z Dube (Albertus de Dubin), provinciál řádu německých rytířů v Cechách a na Moravě, povoluje opavskému měšťanovi Rejnčkovi (Reynczko) zřízení nadace pro oltář sv. Anežky ve farním kostele v Opavě.

Inzert v listině z 1375 10 I /viz č. 125/
Ed.: Šigut 1, č. 12, s. 31-33


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów